Menu
 • 51. DMO
   
 • 2018 slajd 02
 • 2018 slajd 03
 • 2018 slajd 03
 • 05 slider 2018
 • 06 slider 2018
 • Arkadiusz Bialic – Recital
 • Koncert finałowy
 • 22 września – 6 października 2018

 • 22 września, godz 20.00 – PROLOG, Dariusz Przybylski

 • 28 września, godz 20.00 – Koncert Inauguracyjny

 • 29 września, godz 18.00 – Powtórzenie Koncertu Inauguracyjnego

 • 30 września, godz 18.00 – Maraton Organowy

 • 2 października, godz 20:00 – Konert Kameralny

 • 4 października, godz 20:00 – Recital

 • 6 października, godz 20:00 – Koncert Finałowy

Adolf Lummert, 1844 / Wacław Biernacki, 1933

Dyspozycja organów

Manuał I
Manuał II
Manuał III
1. Burdon 16’
2. Pryncypał 8’
3. Gamba 8’
4. Salicet 8’
5. Flet kryty 8’
6. Oktawa 4’
7. Flet 4’
8. Kwinta 2 2/3’
9. Superoktawa 2’
10. Mixtura 4x
1. Flet rurkowy 8’
2. Viola 8’
3. Klarnet lab. 8’
4. Aeolina 8’
5. Vox coelestis 8’
6. Pryncypał 4’
7. Flet dolce 4’
8. Piccolo 2’
9. Sesquialtera 2x
1. Violonbas 16’
2. Subbas 16’
3. Cello 8’
4. Oktawa tenorowa 4’

Głosy: 23
Klawiatury: 2+P
Traktura gry: pneumatyczna
Traktura rejestrów: pneumatyczna

Połączenia: II-I, I-P, II-P, Subo II-I, Super II-I, Super I

Urządzenia dodatkowe: wolna kombinacja, registry zbiorowe (P, MF, F, T), automat pedału, tremolo II manuału, szafa ekspresyjna II manuału

2 manuały: C-g3, pedał: C-f1


 

Obecny, barokowy kościół został wzniesiony w pierwszej połowie XVII w. na miejscu poprzedniej świątyni, w której w 1599 r. notowano małe organy wymagające naprawy. Pierwotnie wraz z przylegającym doń klasztorem należał do zakonu karmelitanek bosych. Od 1816 r. jest użytkowany jako kościół ewangelicko-augsburski.

Już w 1817 r. ewangelicy otrzymali małe organy podarowane przez zbór ewangelicko-reformowany z Warszawy. Ponieważ z biegiem lat stan instrumentu ulegał pogorszeniu, podjęto decyzję o budowie nowego instrumentu. Wykonała go firma Adolfa Lummerta z Wrocławia w latach 1843-1844. Były to 15-głosowe organy o trakturze mechanicznej, z wbudowanym stołem gry o 2 manuałach i pedale. W 1927 r. naprawę przeprowadził Stanisław Żebrowski z Krakowa.

Niedługo później, w 1933 r., instrument został przebudowany przez firmę Wacława Biernackiego z Warszawy, która wymieniła trakturę mechaniczną na pneumatyczną, rozszerzyła dyspozycję oraz powiększyła szafę organową, dodając do XIX-wiecznego prospektu boczne wieże piszczałkowe.

Z 1937 r. pochodzi pisemna prośba o przygotowanie oferty na strojenie instrumentu skierowana do firmy Biernackiego. Brak potwierdzenia, czy strojenie zostało przeprowadzone. Wiadomo, że w 1948 r. remont przeprowadził krakowski oddział firmy W. Biernackiego. Później organy były naprawiane ok. 1957 r.

Na przełomie lat 1999-2000 Lech Skoczylas z Krakowa wyremontował instrument, a w 2000 r. przebudował go, ponownie modyfikując dyspozycję oraz poszerzając skalę klawiatury pedałowej. Obecnie organy mają 23 głosy (w tym nadal kilka XIX-wiecznych), 2 manuały i pedał oraz trakturę pneumatyczną.

Źródła:
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie


Opracowanie: Piotr Matoga
organista, badacz historii organów w Krakowie. Prowadzi kwerendy w archiwach kościelnych, zakonnych, diecezjalnych i państwowych. Jest autorem książki pt. Organy w Bazylice OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie (Lublin 2014) oraz szeregu artykułów publikowanych w periodykach naukowych: „Studia Claromontana" (od 2011 r.) oraz „Nasza Przeszłość" (od 2013 r.). Dla serii wydawniczej „Studia Organologica" przygotowuje cykl artykułów pt. Z badań nad historią organów w Krakowie. Jako prelegent bierze udział w konferencjach naukowych poświęconych muzyce i budownictwu organowemu w Polsce. Od 2010 r. jest organistą w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie-Kantorowicach.
p.matoga.organista@interia.pl

Festiwal 2017

Kontakt

Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego
ul. Grodzka 60/13, 31-044 Kraków

KRS: 0000506013
Regon:123098179
NIP:676 247 54 95

www.arsorgani.pl
fundacja@arsorgani.pl

Tel.: (+48) 603 751 004